Loading...
Co robimy 2017-09-09T16:19:56+00:00

Uczymy, coachujemy, szkolimy i wspieramy każdego kto wie, że nauka języka obcego jest nie tylko koniecznością, ale przede wszystkim inwestycją w swoje kompetencje, pracą nad rozwojem osobistym oraz szansą na otwieranie się na świat.

Obszary naszych działań

Co to jest audyt językowy?

Jest to dokładna i skrupulatna analiza poziomu znajomości języka obcego przez pracownika, bądź kandydata ubiegającego się o pracę, przeprowadzana w kontekście zajmowanego przez niego stanowiska i wynikających z tego potrzeb językowych.

Audyt językowy to nowoczesne narzędzie pozwalające między innymi:

 • efektywnie zarządzać funduszami przeznaczonymi na szkolenia językowe
 • zweryfikować stan wiedzy z zakresu języka obcego u pracowników
 • podnieść wydajność prowadzonych szkoleń
 • ocenić realne potrzeby firmy lub jej poszczególnych działów w zakresie znajomości języków obcych

Audyt rozpoczynamy od zebrania informacji o stanowiskach, konkretnych zadaniach, które są, lub powinny być, wykonywane w języku obcym. Analizujemy dokumenty, korespondencję, bazy, rozmawiamy z pracownikami. Następnie przystępujemy do testowania znajomości języka. Weryfikacja obejmuje test pisemny i ustny z języka ogólnego i/lub specjalistycznego. Końcowym etapem pracy naszych metodyków jest wystawienie szczegółowego raportu.

Wyniki audytu językowego można wykorzystać do celów:

 • szkoleniowych: podczas typowania pracowników do szkolenia, do określania potrzeb programowych, przy wytyczaniu ścieżki rozwoju językowego pracowników;

 • reorganizacyjnych: przy zmianie zakresu obowiązków, podczas typowania pracowników do awansu, jako jedno z kryteriów przy redukcji zatrudnienia, w tworzeniu nowych etatów;

 • kadrowych: w procesach rekrutacyjnych, przy zatrudnianiu nowych pracowników
 • słownikowych: tworzenie terminologicznych baz danych

Sprawdź w czym możesz być dobry

KONTAKTY W BIZNESIE   

 • komunikacja telefoniczna
 • korespondencja służbowa
 • obsługa Klienta
 • spotkania
 • negocjacje

Zobacz więcej   

JĘZYK OBCY NIE WSZYSTKIM OBCY   

 • język obcy w logistyce
 • język obcy w handlu
 • język obcy w turystyce
 • język obcy w dziale HR
 • szkolenia językowe dla managerów

Zobacz więcej   

SZTUKA AUTOPROMOCJI   

 • autoprezentacja
 • CV
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • prezentacja

Zobacz więcej   

JĘZYK TECHNICZNY  

 • szkolenia językowe dla inżynierów
 • język obcy w produkcji
 • analiza danych
 • opracowania techniczne i naukowe

Zobacz więcej   

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz porady językowej lub tłumaczeniowej?
Zapytaj naszych ekspertów.

Zapytaj eksperta

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Relacje, które nawiązujemy z naszymi Klientami są trwałe i stabilne. Dzięki rekomendacjom więcej Klientów może docenić wartość współpracy z nami.

KLIENCI O NAS