Loading...
coaching językowy 2017-09-08T17:41:43+00:00

23Prowadzimy zajęcia metodą coachingową – a więc otwartą na wiedzę oraz umiejętności Słuchacza, nastawioną na rozwój nie tylko umiejętności językowych, ale również świadomości czynionych postępów w oparciu o postawione cele, sposoby oraz okres czasu i zaangażowanie niezbędne do ich osiągnięcia. Metoda coachingu w nabywaniu znajomości języka obcego pomaga osiągnąć lepsze rezultaty w maksymalnie szybszym czasie, jako że zajęcia są intensywne i bardzo oddalone od tradycyjnej formy nauczania- mocno opartej na podręcznikach i formie ‘wykładowej’ lekcji. Daje to olbrzymie możliwości i pole do działań Słuchaczy, którzy sami decydują o tym czego i jak się uczą oraz wymusza niejako na Słuchaczu konieczność posługiwania się językiem obcym już od pierwszych zajęć. Kluczową kwestią w coachingu językowym jest również motywacja Słuchacza do podejmowania nowych wyzwań i zwiększonego wysiłku, niemniej przy odpowiednim wsparciu coacha oraz przy jasno określonej ścieżce rozwoju poziom językowy oraz satysfakcja z nauki jest nieoceniona.

Posłuchaj nagrania z sesji coachingowej   

Coaching językowy w firmie

Nasza oferta dla biznesu

Zobacz więcej   

Coaching językowy dla Klientów indywidualnych

Nasza propozycja dla Klientów indywidualnych

Zobacz więcej   

Coaching językowy w firmie:

Podejmując wyzwania rynku firma B2B Language School stworzyła rozwiązania szkoleniowe, które pozwolą zwiększyć efektywność biznesową każdej organizacji. Szkolenia i warsztaty proponowane przez B2B Language School prowadzone są w sposób dynamiczny z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, kreatywnych rozwiązań, szerokiego zakresu ćwiczeń praktycznych i różnorodnych materiałów zarówno dostosowanych do poziomu szkolonych, jak i autentycznych (materiały firmowe, artykuły, itp). Szczegółowy program każdego szkolenia językowego opracowany jest na bazie przeprowadzonej analizy potrzeb pracowników danej organizacji. Proponujemy Państwu szereg szkoleń językowych, o których więcej tutaj

Jeśli proponowane przez nas szkolenia nie spełniają Państwa potrzeb, prosimy o kontakt – chętnie stworzymy szkolenie specjalnie dla Państwa pracowników!

Coaching językowy to innowacyjne wielofunkcyjne narzędzie rozwojowe – łączy rozwój osobisty z nauką języka. Coach językowy tak konstruuje strukturę sesji i dobiera materiały szkoleniowe, że Klient szybko doświadcza, że nie tylko komunikuje się sprawniej w języku obcym, ale zaczyna odpowiadać na ważne pytania dotyczące kierunku swojego rozwoju, wartości, celów oraz zasobów, także w szerszym kontekście całego życia.

B2B Language School to więcej niż szkolenia językowe. Oferujemy narzędzia, które prowadzą do samodzielności komunikacyjnej w języku obcym. Nasze techniki są zakorzenione w metodologii nauczania języków, ale jednocześnie dzięki wieloletniemu doświadczeniu proponujemy niestandardowe rozwiązania. Rezultat: kreatywny coaching językowy, inspirowany nowymi mediami, skupiający się na niezbędnym dla Klienta języku funkcjonalnym.

Nie uczymy języka w pół roku, gdyż nie jest to możliwe. Uczymy języka skutecznie.

Coaching językowy dla Klientów indywidualnych:

Opracowujemy nowatorskie szkolenia z takiego obszaru języka, jaki interesuje właśnie Państwa. Pokazujemy, że język nie jest celem samym w sobie lecz narzędziem, dzięki któremu mamy możliwość odkrycia swojej wewnętrznej motywacji do rozwijania kompetencji, zarówno językowych jak i profesjonalnych. Pracujemy na potrzebach Klienta, korzystając  z wielu technik nauczania. Opieramy się na najlepszych praktykach coachingu językowego, a przede wszystkim inspirujemy się otaczającym nas światem. Podstawą coachingu językowego jest cel, który coach i coachee ustalają na początku wspólnej pracy.

A jaki jest Twój cel?

W pracy z coachees B2B Language School koncentruje się na rozwijaniu związanych z ich praktycznymi potrzebami. Bazą szkolenia jest nakreślenie obszarów językowych, które mają być celem naszej wspólnej pracy i opracowanie planu działania.

Kiedy warto zdecydować się na coaching językowy?

 

  • Jeśli po latach nauki Twój poziom angielskiego w Twoim wyobrażeniu ciągle pozostawia sporo do życzenia.
  • Jeśli wyjeżdżając za granicę lub wchodząc w interakcje z obcokrajowcami stresujesz się nawet drobnymi rozmowami po angielsku.
  • Jeśli przygotowujesz się do wyjazdu/konferencji/negocjacji, gdzie będziesz musiał mówić po angielsku.
  • Jeśli pracujesz w firmie wielojęzycznej i nie czujesz się z tym komfortowo.
  • Jeśli ciągle porównujesz się poziomem angielskiego z innymi i zazwyczaj Cię to demotywuje lub nawet blokuje.
  • Jeśli nie potrafisz zmotywować się do kontynuowania nauki języka.
  • Jeśli masz swoje, indywidualne ograniczenie, z którym chcesz się zmierzyć.
  • Jeśli chcesz łączyć kontakt z językiem z rozwojem osobistym.


Obecnie oferujemy coaching językowy w języku angielskim oraz hiszpańskim.

Skontaktuj się z nami, dostosujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb!

KONTAKT