regulaminy 2023-08-16T16:35:12+00:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin szkoły językowej B2B School (POBIERZ)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (POBIERZ)
Rezygnacja z umowy (POBIERZ)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy w szkole organizowane są zajęcia pokazowe dla najmłodszych uczniów? 2023-08-16T14:50:59+00:00

Zajęcia pokazowe odbywają się co najmniej dwa razy podczas zapisów na nowy rok szkolny, w okolicach czerwca oraz września – podczas Dni Otwartych. Informacje o takich zajęciach zamieszczane są na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Aby wziąć udział w zajęciach należy zgłosić się do nas telefonicznie.

Czy w ramach kursu są przewidziane próbne egzaminy wewnętrzne? 2023-08-16T14:50:20+00:00

Tak, aż 3 razy w roku organizujemy darmowe próbne egzaminy ósmoklasisty oraz maturalne. Wyniki egzaminów są konsultowane z uczniami i ich rodzicami, którzy otrzymują pełną informację o postępach dziecka.

Czy mocne i ambitne dzieci mogą otrzymywać dodatkowe materiały ? 2023-08-16T14:49:54+00:00

Jak najbardziej! Jesteśmy od tego, żeby w pełni wykorzystać talent i chęci naszych kursantów, dlatego na prośbę ucznia, lektor chętnie dostarczy więcej trudniejszych materiałów dla ucznia.

W jaki sposób uczniowie są motywowani do pracy na zajęciach? Istnieje system nagród za pracę? 2023-08-16T14:49:16+00:00

Podczas zajęć najmłodsi uczniowie otrzymują naklejki, pieczątki i gadżety. Punkty przyznawane są za zadania domowe oraz aktywny udział w zajęciach. Gdy uczeń zbierze wszystkie punkty – otrzymuje nagrodę. Dodatkowo na każdych zajęciach uczeń otrzymuje punkty w aplikacji ClassDojo.

Czy jako rodzic, jestem na bieżąco informowany o postępach mojego dziecka? 2023-08-16T14:48:48+00:00

Oczywiście. Stały kontakt z kursantami jest naszym priorytetem. Nasi lektorzy kontaktują się z rodzicami za pomocą aplikacji ClassDojo. Rodzice w każdej chwili w ciągu roku szkolnego, mogą skontaktować się z lektorem również telefonicznie lub osobiście.

Jak monitorujemy postępy kursantów? 2023-08-16T14:48:15+00:00

W przypadku grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych lektor przeprowadza ewaluację ustną podczas zajęć, „przepytując’ uczniów w trakcie gier i zabaw z bieżącego materiału, jak również poprzez liczne powtórki i recycling językowy sprawdza, czy dzieci przyswoiły słownictwo i struktury zawarte w programie nauczania w danym roku szkolnym. Grupy szkolne w wieku od około 8-9 lat oraz młodzieżowe piszą 3 testy w roku szkolnym, z których ostatni to test końcowy, szacujący poziom ucznia w kolejnym roku szkolnym.

Jaką metodą uczymy? 2023-08-16T14:47:14+00:00

Najskuteczniejszą! A dokładnie najlepiej dopasowaną do wieku i możliwości kursantów.
W metodyce nauczania stosowanej w naszej szkole korzystamy z wielu narzędzi i rozwiązań metodycznych, m.in. nauczanie przyjazne mózgowi z elementami\ neurodydaktyki, z wykorzystaniem naturalnej potrzeby ruchu (Total Physical Response), a zajęcia tradycyjne z lektorem połączone są z interaktywną pracą w domu, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej online. Nasi lektorzy dopasowują sposób nauczania do celów, jakie zostały wyznaczone grupie przez metodyka szkoły. Nasz zespół regularnie bierze udział w szkoleniach oraz konferencjach metodycznych. Wszystko po to, aby jak najlepiej dotrzeć do naszych kursantów i sprostać ich potrzebom. Zajęcia już od początku prowadzone są w języku obcym, to motywuje uczestników kursów do interakcji i robienia postępów już od pierwszych zajęć.

Czy nieobecność na zajęciach zwalnia z płatności? 2023-08-16T14:46:08+00:00

Niestety nie.

Jak wygląda rezygnacja z zajęć językowych? 2023-08-16T14:45:30+00:00

W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w pierwszym tygodniu zajęć, klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot z tytułu zawarcia umowy.

Natomiast po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych (i upływie pierwszego tygodnia zajęć) umowa może zostać rozwiązana jedynie poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia, z zachowaniem 4 tygodniowego okresu wypowiedzenia (liczą się 4 pełne tygodnie nauki – liczba spotkań według grafiku zajęć – od dnia złożenia pisma lub daty otrzymania pisma).

Co się dzieje, jeśli termin proponowanych zajęć nie odpowiada kursantowi? 2023-08-16T14:44:48+00:00

Proponujemy inny termin grupy równoległej (na tym samym poziomie i w grupie wiekowej, o ile taka grupa istnieje) lub przejście na tryb indywidualny. Gdy wyczerpiemy wszystkie możliwości, rozwiązujemy umowę i zwracamy wszystkie koszty, wynikające z tytułu podpisania umowy na kurs językowy.

Kiedy ustalane są terminy zajęć językowych? 2023-08-16T14:44:09+00:00

Terminy zajęć dla poszczególnych grup ustalane są ok. 15 września. Do tego czasu zbieramy informacje dot. preferowanych dni, godzin oraz ograniczeń czasowych. Warto podkreślić, że informacje te zbieramy od kursantów, którzy podpisali już umowę.

W jaki sposób nowi uczniowie przydzielani są do grup? 2023-08-16T14:43:26+00:00

Każdy uczeń rozpoczynający naukę w naszej szkole jest poddawany procesowi dwustopniowej ewaluacji. Dzieci młodsze do 7. lat są poddawane ewaluacji ustnej (podczas spotkania w Biurze Obsługi Klienta lub online). Odpowiadają na proste pytania, proszone są o wskazanie przedmiotu na obrazku lub pokolorowanie go za pomocą danego koloru. Wszystko odbywa się w formie zabawy, w przyjaznym dla dziecka otoczeniu. Uczniowie powyżej 8. roku życia przystępują do napisania testu, który składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Sprawdza on znajomość słownictwa oraz podstawowych struktur gramatycznych. Dodatkowo są oni poddawani również ewaluacji ustnej, w formie luźnej konwersacji. Uczniowie w wieku nastoletnim oraz dorośli podchodzą do testu składającego się z pytań zamkniętych. Wszystkie testy przeprowadzane są przez naszego metodyka. Po ewaluacji wpisujemy kursanta do odpowiedniej grupy. Po rozpoczęciu zajęć następuje drugi etap ewaluacji ucznia – tydzień próbny. Oznacza to, że podczas dwóch pierwszych zajęć lektor prowadzący obserwuje grupę i wychwytuje ewentualne nieprawidłowości. Gdy jest taka konieczność, zgłasza metodykowi potrzebę przeniesienia ucznia do innej grupy.

Czy mogę otrzymać fakturę za kurs językowy? 2023-08-16T14:42:19+00:00

Tak. Dane do faktury prosimy podać na formularzu zgłoszeniowym lub pracownikowi Biura Obsługi Klienta.

Czy za kurs językowy można płacić w ratach? 2023-08-16T14:41:53+00:00

Opłaty za kurs można dokonać w całości, semestralnie lub maksymalnie w 10 ratach. Raty nie są oprocentowane, a harmonogram płatności podany jest w umowie na kurs językowy. Harmonogram płatności nie ulega zmianie podczas roku szkolnego.

Jak mogę zapłacić za kurs językowy? 2023-08-16T14:41:13+00:00

Szkoła przyjmuje przede wszystkim wpłaty gotówkowe. Opłaty za kurs językowy można również dokonywać na rachunek bankowy szkoły podany na umowie.

Jakie są komponenty kursu? 2023-08-16T14:40:39+00:00

Kursy w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem podręcznika z kodem dostępu do nagrań oraz gier językowych online (w wybranych kursach korzystamy także z zeszytu ćwiczeń). Kursanci mają również dostęp do nowoczesnych platform i aplikacji edukacyjnych. Kursy egzaminacyjne obejmują również dodatkowe zestawy egzaminacyjne dostarczane na zajęciach na bieżąco.

Jak liczne są grupy? 2023-08-16T14:39:52+00:00

Grupy dziecięce (przedszkolaki) liczą od 3 do 8 osób. Grupy dziecięce od 7 roku życia,
grupy młodzieżowe oraz grupy dorosłych – od 4 do 8 osób.

Ile kosztuje kurs grupowy? Co wchodzi w cenę kursu? 2023-08-16T14:39:26+00:00

Cena kursu uzależniona jest od grupy wiekowej, liczby zajęć w roku szkolnym (60 lub 30), czasu trwania zajęć oraz poziomu zaawansowania grupy. Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie internetowej, w zakładce OFERTA. Ceny kursów podane są w systemie 10 nieoprocentowanych rat (w przypadku kursów maturalnych – 8 rat). Cena obejmuje koszt dodatkowych materiałów dydaktycznych, gadżetów oraz nagród motywacyjnych.

Jak długo trwają zajęcia? 2023-08-16T14:38:19+00:00

W grupach przedszkolnych 1×40 min lub 2×35 minut tygodniowo, w grupach wczesnoszkolnych 2×50 minut tygodniowo, w grupach szkolnych 2×60 minut, natomiast kursy dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich oraz dorosłych 2×60 minut lub 1 x 90 minut tygodniowo.

Jakich języków uczymy? 2023-08-16T14:37:40+00:00

Uczymy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Kiedy rozpoczynamy i kończymy nasz rok szkolny? 2023-08-16T14:37:16+00:00

Rok szkolny rozpoczynamy standardowo w pierwszym tygodniu października, a kończymy w pierwszym tygodniu czerwca kolejnego roku. Jeśli natomiast grupa zbierze się wcześniej i chce kontynuować kurs, a lektor jest dostępny, możemy rozpocząć wcześniej, nawet w połowie września. Pracujemy według kalendarza szkolnego, uwzględniając wszystkie dni wolne od nauki.

W jaki sposób mogę poznać swój poziom znajomości języka angielskiego? 2023-08-16T14:36:41+00:00

Aby poznać swój poziom języka angielskiego, należy wypełnić test online znajdujący się na naszej stronie www.b2bschool.pl, w zakładce TESTY ONLINE. Znajdź swoją grupę wiekową i wypełnij test. W niektórych przypadkach proponujemy spotkanie z metodykiem, który pomoże oszacować twój poziom. Szacowanie poziomu z innych języków odbywa się stacjonarnie lub online po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Dlaczego warto zapisać się na kurs językowy w maju/czerwcu na kolejny rok szkolny, który rozpocznie się dopiero we wrześniu? 2023-08-16T14:33:58+00:00

Przede wszystkim dlatego, aby zagwarantować sobie miejsce w grupie – odpowiedniej pod względem wieku, jak i poziomu. Ma to istotne znaczenie w przypadku grup kontynuacyjnych, którym zależy, aby w kolejnym roku kontynuować naukę wspólnie.

Czy muszę podpisywać umowę na kolejny rok szkolny, jeśli chcę kontynuować zajęcia? 2023-08-16T14:32:26+00:00

Tak, kursanci kontynuujący muszą podpisywać umowę na kolejny rok szkolny. Umowa zawiera informację dotyczącą czasu trwania kursu oraz harmonogram płatności na konkretny kurs w danym roku.

Czy wysłanie formularza zgłoszeniowego online jest równoznaczne z podpisaniem umowy? 2023-08-16T14:30:44+00:00

Nie. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest tylko informacją, że jesteś zainteresowany naszą ofertą. Na podstawie formularza oraz udzielonej zgody dot. przetwarzania danych osobowych możemy przygotować ofertę kursu, która spełnia Twoje oczekiwania.

Jak wyglądają zapisy online? 2023-08-16T14:30:05+00:00

Wejdź na naszą stronę internetową www.b2bschool.pl, kliknij(tutaj lub w zakładkę KONTAKT) i wypełnij formularz zgłoszeniowy. W odpowiedzi otrzymasz od nas e-mail z propozycją kursu oraz informacją odnośnie terminów zajęć. Dopiero zaakceptowanie naszej oferty i wpłacenie pierwszej raty jest równoznaczne z zapisaniem się na kurs. Umowę w formie papierowej możesz podpisać w Biurze Obsługi Klienta w pierwszym tygodniu zajęć.

W jaki sposób mogę zapisać się na zajęcia językowe? 2023-08-16T14:34:20+00:00

Zapisy na zajęcia w naszej szkole prowadzimy przez cały rok.
Możesz zapisać się: stacjonarnie, tzn. w sekretariacie, przy ul. Korabnickiej 5 lub online za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej.

Kontakt – b2b school. Możesz też napisać do nas na biuro@b2bschool.pl albo zadzwonić pod numer 609765580.