Loading...
szkolenia językowe 2017-09-08T17:41:44+00:00

Ogólne (Standard)

Umożliwiają zdobycie przez pracowników umiejętności werbalnego komunikowania się oraz prowadzenia korespondencji w zakresie języka niespecjalistycznego.

Zobacz więcej   

Ogólne z elementami biznesu (Standard/Business)

Najczęściej wybierany przez pracodawców profil szkolenia językowego. Szkolenie ogólne zostaje poszerzone o aspekty biznesowe.

Zobacz więcej   

Specjalistyczne

Szkolenia profilowane z wielu dziedzin tematycznych.

Zobacz więcej   

Egzaminacyjne ogólne i biznesowe

Kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych w zakresie języka ogólnego jak i business.

Zobacz więcej   

Szkolenia tematyczne (modułowe)

To szkolenia mające formę modułów, realizowane jako krótkie, specjalistyczne warsztaty językowe.

Zobacz więcej   

VIP

Stworzony przede wszystkim z myślą o kadrze zarządzającej oraz kursantach ceniących naukę we własnym tempie, bądź pragnących opanować język w krótkim czasie.

Zobacz więcej   

Executive trainings

2 lub 3 – dniowe, szkolenia wyjazdowe dla managerów najwyższego szczebla.

Zobacz więcej   

Konwersatoryjne

To kurs stworzony z myślą o słuchaczach na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym.

Zobacz więcej   

Intensywne

Są to szkolenia językowe mające na celu intensywną naukę języka obcego, stąd większa ilość zajęć językowych i szybsze tempo pracy.

Zobacz więcej   

Light

To kursy dla tych, którzy wolą przyswajać wiedzę i doskonalić umiejętności językowe w wolniejszym tempie.

Zobacz więcej   

Letnie

To szczególne Szkolenie językowe ma na celu przygotowanie słuchaczy do wyjazdu za granicę w celach służbowych oraz turystycznych.

Zobacz więcej   

Ogólne (Standard)

Umożliwiają zdobycie przez pracowników umiejętności werbalnego komunikowania się oraz prowadzenia korespondencji w zakresie języka niespecjalistycznego. W zależności od poziomu zaawansowania, pracownik nabywa umiejętności komunikowania się w coraz bardziej złożonych sytuacjach wymagających używania języka obcego, np. w rozmowach telefonicznych, podczas spotkań, przy wymianie korespondencji oraz poczty elektronicznej. Uczestnik kursu standardowego nabywa również umiejętności rozumienia tekstów pisanych, jak również ćwiczy rozumienie ze słuchu.

B2B Language School prowadzi kursy ogólne na wszystkich poziomach zaawansowania. Kursantom na wyższych poziomach zaawansowania polecamy skorzystanie z usług native speakerów, którzy w ciekawy sposób wytłumaczą niuanse językowe, kontekst kulturowy lub nauczą slangu.

Na zakończenie kursu na danym poziomie, przeprowadzamy tzw. Egzamin wewnętrzny w celu weryfikacji efektywności odbytego szkolenia językowego oraz postępów słuchaczy. Po ukończeniu kursu oraz zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na danym poziomie zaawansowania. Kursy ze znajomości języka ogólnego mogą być zakończone tzw. egzaminem zewnętrznym, w celu potwierdzenia opanowania języka obcego, a także legitymowania się na świecie międzynarodowym certyfikatem uznawanym przez instytucje państwowe oraz edukacyjne.

Ogólne z elementami biznesu (Standard/Business)

Najczęściej wybierany przez pracodawców profil szkolenia językowego. Szkolenie ogólne zostaje poszerzone o aspekty biznesowe w obszarze wszystkich umiejętności językowych (komunikacji werbalnej, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu).

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach językowych. Zajęcia prowadzą polscy lektorzy, lub lektorzy obcojęzyczni. Podobnie jak w kursach typu Standard, B2B Language School prowadzi kursy tego typu na wszystkich poziomach zaawansowania.

Kursantom na wyższych poziomach zaawansowania polecamy skorzystanie z usług native speakerów, którzy w ciekawy sposób wytłumaczą niuanse językowe, kontekst kulturowy lub nauczą slangu.

Na zakończenie kursu na danym poziomie, przeprowadzamy tzw. Egzamin wewnętrzny w celu weryfikacji efektywności odbytego szkolenia językowego oraz postępów słuchaczy. Po ukończeniu kursu oraz zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na danym poziomie zaawansowania.

Kursy ze znajomości języka ogólnego mogą być zakończone tzw. egzaminem zewnętrznym, w celu potwierdzenia opanowania języka obcego, a także legitymowania się na świecie  międzynarodowym certyfikatem uznawanym przez instytucje państwowe oraz edukacyjne.

Specjalistyczne

Jako że pracownicy różnych działów na co dzień posługują się inną nomenklaturą, a ich potrzeby językowe są w mniejszym lub większym stopniu związane z wyspecjalizowanym słownictwem, B2B Language School oferuje szkolenia profilowane z wielu dziedzin tematycznych po to, by jeszcze lepiej i efektywniej wdrożyć zakres materiału szkoleniowego.

Nasza oferta obejmuje więc szkolenia realizowane w języku angielskim i hiszpańskim w obszarach takich jak:

 • Administracja / Office English / Espańol
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Profesjonalna korespondencja w biznesie
 • Spotkania biznesowe, negocjacje
 • Skuteczne prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Logistyka
 • English for Tourism – angielski w turystyce

Dzięki wymienionym powyżej kursom pracownicy przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych nie tylko poszerzają wiedzę, ale też zdobywają umiejętności biznesowe, niezbędne do efektywnej pracy.

Egzaminacyjne ogólne i biznesowe

B2B Language School ma w swojej ofercie kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych w zakresie języka ogólnego jak i business. Przygotowanie do egzaminów może być częścią kursu zasadniczego lub też być wyłącznie pracą nad strategiami egzaminacyjnymi w oparciu o zakres tematyczny i gramatyczny wymagany do zaliczenia egzaminu. W każdym z tych przypadków przeprowadzamy wewnętrzne egzaminy próbne, tzw. Mock exams, by jeszcze bardziej zmotywować i sprawdzić stan wiedzy kursantów przed podejściem do właściwych egzaminów – zdawanych w akredytowanych punktach egzaminujących.

Przygotowujemy do egzaminów z ogólnej znajomości języka:

 • FCE – First Certificate in English
 • CAE – Certificate in Advanced English
 • CPE – Certificate of Proficiency in English
 • DELE (język hiszpański) – Diploma de Espańol como Lengua Extranjera


Przedsiębiorstwom oraz instytucjom publicznym polecamy przygotowanie pracowników do egzaminów:

 • LCCI – London Chamber of Commerce & Industry
 • TOEIC – The Test of English for International Communication

Szkolenia tematyczne (modułowe)

To szkolenia mające formę modułów, realizowane jako krótkie, specjalistyczne warsztaty językowe. Mogą mieć, w zależności od potrzeb Klienta, charakter jedno lub kilkudniowego szkolenia, bądź zostać wplecione w kurs zasadniczy, stanowiąc jego uzupełnienie lub poszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego z danej dziedziny.

B2B Language School proponuje Państwu szereg następujących modułów:

 • Trip – kompletny kurs umożliwiający opanowanie zagadnień we wszystkich okolicznościach związanych z podróżą biznesową.
 • Phone – kompleksowe szkolenie pozwalające na opanowanie umiejętności komunikacji przez telefon w języku obcym.
 • Procesy produkcyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Zarządzanie zakupami
 • Zarządzanie w logistyce
 • Obsługa Klienta
 • Negocjacje i spotkania służbowe
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne

VIP

Stworzony przede wszystkim z myślą o kadrze zarządzającej oraz kursantach ceniących naukę we własnym tempie, bądź pragnących opanować język w krótkim czasie. To zajęcia prowadzone głównie indywidualnie (lektor i słuchacz), lub w 2,3 – osobowych grupach.

Program zajęć dostosowany jest ściśle do potrzeb i oczekiwań Słuchacza. Zajęcia prowadzone w tak komfortowych warunkach zapewniają maksymalną efektywność nauki.

Ponadto, kursy VIP dają możliwość przeprowadzenia dowolnej ilości zajęć w semestrze. Inną, dodatkową zaletą kursu są elastyczne godziny zajęć, uzgadniane z lektorem nawet z dnia na dzień.

Zajęcia mogą się odbywać w siedzibie firmy lub siedzibie szkoły.

Executive trainings

Executive trainings to 2 lub 3 – dniowe, szkolenia wyjazdowe dla managerów najwyższego szczebla. Celem takiej formy szkolenia jest całkowite odcięcie się od języka ojczystego i używanie języka obcego non stop. Intensywny program szkoleniowy pozwala podczas wyjazdu na zrealizowanie nawet dwumiesięcznego programu regularnych zajęć. Sam program dostosowywany jest ściśle do potrzeb językowych oraz oczekiwań słuchaczy. Na życzenie Klienta szkolenie może odbyć się na terenie naszego kraju bądź w wybranym kraju Wielkiej Brytanii lub Hiszpanii.

Konwersatoryjne

To kurs stworzony z myślą o słuchaczach na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym. Kurs ma służyć przede wszystkim nabywaniu płynności w mówieniu, poprzez stworzenie warunków ‘zanurzenia się’ w danym języku obcym oraz kontekście sytuacyjnym prowokującym do interakcji. Takie szkolenie językowe zwykle prowadzone jest w małych grupach, liczących maksymalnie 7 osób po to, żeby zagwarantować słuchaczom jak najwięcej okazji do mówienia.

Na zajęciach wykorzystuje się cały szereg materiałów stymulujących, m.in. materiały audiowizualne, prasę czy specjalistyczne podręczniki.

Kurs konwersatoryjny to kolejny rodzaj szkolenia, w którym warto skorzystać z wiedzy, doświadczenia i pomocy native speakerów.

Intensywne

Są to szkolenia językowe mające na celu intensywną naukę języka obcego, stąd większa ilość zajęć językowych, szybsze tempo pracy i bardzo duży nacisk na opanowanie przez słuchaczy zakresu materiału niezbędnego do osiągnięcia zamierzonych celów.

Zajęcia według standardowego harmonogramu odbywają się zwykle 2 razy w tygodniu i trwają po 90 minut. Kurs obejmuje około 80 spotkań w semestrze. Na życzenie Klienta, mogą odbywać się częściej. Istnieje również możliwość prowadzenia zajęć krótszych.

 

Light

To kursy dla tych, którzy wolą przyswajać wiedzę i doskonalić umiejętności językowe w wolniejszym tempie. Szkolenia charakteryzują się mniejszą ilościązajęć (1 raz w tygodniu), po ich zakończeniu kursanci otrzymują certyfikat B2B Language School potwierdzający ukończenie kursu na danym poziomie.

Letnie

To szczególne Szkolenie językowe ma na celu przygotowanie słuchaczy do wyjazdu za granicę w celach służbowych oraz turystycznych.

Kurs ma formę zajęć konwersacyjnych, w którym uczestnicy będą rozwijać umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach poza granicami kraju.

Program kursu zakłada poszerzenie zasobu słownictwa, ma charakter warsztatowy i maksymalnie angażuje uczestników do udziału w zajęciach poprzez pracę indywidualną, w parach lub grupach.

Metodologia szkolenia opiera się na różnego rodzaju scenkach, dialogach, burzy mózgów oraz mini prezentacjach.

Program szkolenia obejmuje 20 godzin (10 spotkań) realizowanych w ciągu dwóch tygodni od poniedziałku do piątku. Może, na życzenie Klienta, przebiegać w innym formacie czasowym.

Skontaktuj się z nami, dostosujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb!

KONTAKT