JAK WYBRAĆ DOBRĄ SZKOŁĘ JĘZYKOWĄ – WPIS DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Popyt na  firmowe szkolenia językowe  wciąż rośnie, tylko czy podaż – w tym przypadku szkoły językowe – nadąża za Klientem biznesowym? A może są szkoły, które wręcz wyprzedzają oczekiwania Klientów? Jak znaleźć tę właściwą?

 

Po pierwsze: Poczta pantoflowa

Warto, żeby oferta na stronie internetowej szkoły była konkretnie skierowana do klientów korporacyjnych.  Oferta  musi być jasna i czytelna, ponieważ to właśnie na stronie www Klient, czyli TY, spotykasz się  ze  szkołą po raz pierwszy. Liczą się nie tylko opinie w Internecie, lecz także wszelkie rekomendacje od znajomych, innych pracowników lub ich dzieci.

 

Po drugie: Audyt językowy

Na stracie szkoła powinna zweryfikować Twoje kompetencje językowe. Pozwala to przypisać słuchaczy do odpowiednich grup, ale też zbadać motywację pracowników do nauki. Jak powinien wyglądać taki audyt? Poziom znajomości danego języka powinno zbadać się w dwóch etapach. W pierwszej kolejności Klient powinien wypełnić test poziomujący – bez znaczenia czy w formie papierowej czy online, a następnie weźmie udział w  10-15 minutowej rozmowie z lektorem. Wyniki zarówno części pisemnej, jaki i ustnej każdego pracownika (wraz z określeniem jego poziomu zaawansowania) szkoła przekaże koordynatorowi szkoleń w danej firmie (dział HR).

Badanie umiejętności kandydatów pozwala szkole językowej opracować program nauczania „szyty na miarę”, czyli dostosowany do potrzeb danej firmy. Wiadomo, że od pracowników różnego szczebla wymaga się innego poziomu znajomości języka obcego.

 

Po trzecie: Znak jakości,  akredytacja lub patronat metodyczny

Jako Klient biznesowy, możesz mieć większe wymagania wobec szkoły językowej niż potencjalny Kowalski. O jakości nauczania nie mówią więc tylko słowa na stronie internetowej „oferujemy najwyższą jakość nauczania”, ale potwierdzone przez odpowiednie instytucje znaki jakości.

Znaki jakości świadczą także o bezpieczeństwie umów, które spełniają wymogi prawne i dbają o dobro klienta. Możesz mieć pewność, że jakość będzie się utrzymywała, ponieważ certyfikowane szkoły językowe co kilka lat są sprawdzane przez niezależnych inspektorów. Warto żeby wybrana przez Ciebie szkoła miała np. patronat metodyczny instytucji oświatowej – świadczy on o tym, że szkoła dokłada starań do utrzymania wysokiego poziomu nauczania oraz korzysta z najlepiej dobranych materiałów szkoleniowych.

Jeśli firma, która potrzebuje przeszkolić pracowników w konkretnym celu – by zdobyli certyfikat językowy na danym poziomie – wybierze szkołę językową, która zrobi to zgodnie z prawem i od ręki.

 

Po czwarte: Łatwa ewaluacja szkoleń

Dla firm najważniejsze jest mierzenie efektywności szkoleń językowych. Dziś kursy są inwestycją, budują wartość kapitału ludzkiego poprzez wzrost ich kompetencji językowych. Stąd, wybrana szkoła powinna umieć sprawnie badać, czy dane szkolenie przynosi zamierzone efekty i „zyski”.

Najważniejszym zadaniem szkoły językowej jest bieżące dostarczanie rzetelnych informacji, które pozwolą firmie badać zaangażowanie słuchaczy w naukę. Od sprawdzonej szkoły językowej możesz więc oczekiwać:

  • raportów frekwencji każdego pracownika oraz całego zespołu,
  • raportów wolnych miejsc w grupach,
  • podglądu postępów w nauce słuchaczy i zbiorczych całej firmy,
  • raportów liczby godzin kursu do wykorzystania do końca umowy,
  • możliwości wygodnej komunikacji ze szkołą,
  • dostępu do przejrzystych rozliczeń i wydruku faktur.

Na koniec kursu językowego oprócz oceny reakcji uczestników, czyli zadowolenia z programu nauczania, lektora, materiałów dydaktycznych czy przydatności szkolenia w pracy, klient biznesowy musi otrzymać  informacje na temat zdobytej wiedzy i umiejętności. Dobrze, jeśli oprócz certyfikatu uczestnictwa z wykazem poziomu, oceną i opisem szkolenia, Klient otrzyma również ocenę w formie opisowej wraz z opinią lektora i cennymi wskazówkami dotyczącymi nauki w przyszłości.

 

I po piąte przez dziesiąte: Co jeszcze jest ważne?

Najlepszą rekomendacją jest dla Ciebie informacja jak długo szkoła językowa istnieje na rynku, w czym się specjalizuje i czy jest w stanie organizacyjnie i merytorycznie podołać założeniom kontraktu.

Warto zwrócić uwagę jakich klientów ma w swoim portfolio dana instytucja edukacyjna. Czy jest ich dużo, czy są to tylko małe lub średnie firmy albo posiada pełne portfolio klientów – od małych, średnich i dużych firm, przez międzynarodowe korporacje po wszelkiego typu instytucje  publiczne.

Ważne, żeby każdy kontrakt miał opiekuna organizacyjnego, który będzie czuwał nad przebiegiem szkolenia i maksymalnie odciążał osobę odpowiedzialną za szkolenie językowe z ramienia danej firmy.

Podstawową sprawą są kwalifikacje lektorów, ale nie tylko językowe, lecz także dydaktyczne i osobowościowe. Lekcja ma być ciekawa i skuteczna. Jeśli będzie prowadzić ją osoba, która nie ma doświadczenia w pracy z klientem korporacyjnym, nie potrafi dostosować swoich metod nauczania do możliwości i oczekiwań grupy i nie potrafi poradzić sobie z trudnym słuchaczem, a przede wszystkim nie umie rozbudzić w słuchaczach zainteresowania będzie to, z perspektywy kursantów i firmy wysyłającej pracowników na kurs, strata czasu i pieniędzy.

Ważna jest też oferta szkoły i możliwości dostosowania tematyki i programu kursu do potrzeb danej  firmy i branży. Firmy z sektora finansowego czy energetycznego potrzebują przecież konkretnego branżowego słownictwa i odpowiedniego podejścia do słuchaczy. Dostawca szkoleń językowych ma potrafić zorganizować zarówno grupowe szkolenia z języka ogólnego czy biznesowego dla większości pracowników, jak i specjalistyczne branżowe lekcje dla Top Managementu i zajęcia indywidualne elastycznie dopasowane do ruchomego grafiku dyrektorów.

Z pewnością chciałbyś również skorzystać z lekcji / zajęć pokazowych. Dobra szkoła zapewni je nieodpłatnie.

Większość firm oprócz dobrych organizacyjnie i merytorycznie szkoleń potrzebuje też dodatkowych usług, takich jak audyty językowe, przeprowadzane właśnie w tym czasie, gdy klient ich potrzebuje, możliwości skorzystania z tłumaczenia czy wysłania pracownika na kurs zagraniczny.

Jeśli szkoła, której usługi chcesz sprawdzić, spełnia powyższe wymogi – nie czekaj, aż Ci ta ochota przejdzie, tylko TY przejdź do działań 🙂

 

 

By | 2019-08-29T14:25:00+00:00 05/05/2016|Aktualności|0 komentarzy