Coaching Neurojęzykowy- czym jest i co nam daje ?

Bywa, że klienci podchodzą do hasła ‘coachingu językowego’, a już na pewno ‚coachingu neurojęzykowego’ z dużą rezerwą. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy o tym, czym właściwie on jest. Niniejszy post ma za zadanie przybliżyć i wyjaśnić najważniejsze pojęcia w dotyczące tej najnowszej metody nauczania języków obcych.

Sam coaching neurojęzykowy czerpie i opiera się na neurolingwistyce, która z kolei skupia się między innymi na badaniu tego, w jaki sposób mózg jest w stanie przeprowadzać procesy, które zdaniem psycholingwistów i językoznawców ogólnych, są niezbędne do tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Stąd, sam coaching językowy odbywa się w oparciu o wiedzę o pracy mózgu, jego możliwościach i reakcjach. Żeby coaching językowy przynosił więc zamierzone efekty, musi przebiegać w określonych warunkach, przy odpowiednim przygotowaniu wykwalifikowanego coacha i pełnym zaangażowaniu coachowanego.

Metoda coachingu neurojęzykowego jest metodą szeroko otwartą na wiedzę oraz umiejętności coachee (słuchacza), nastawioną na rozwój nie tylko jego umiejętności językowych, ale również świadomości czynionych postępów w oparciu o postawione cele, sposoby oraz okres czasu i zaangażowanie niezbędne do ich osiągnięcia. Metoda coachingu w nabywaniu znajomości języka obcego pomaga osiągnąć lepsze rezultaty w maksymalnie szybszym czasie, jako że zajęcia są intensywne i bardzo oddalone od tradycyjnej formy nauczania – mocno opartej na podręcznikach i formie ‘wykładowej’ zajęć. Daje to olbrzymie możliwości i pole do działań coachowanych, którzy sami decydują o tym czego i jak się uczą, oraz wymusza niejako na coachee konieczność posługiwania się językiem obcym już od pierwszych zajęć.

Kluczową kwestią w coachingu neurojęzykowym jest również motywacja coachowanego do podejmowania nowych wyzwań i zwiększonego wysiłku, niemniej przy odpowiednim wsparciu coacha oraz przy jasno określonej ścieżce rozwoju poziom językowy oraz satysfakcja z nauki jest nieoceniona.

Metoda coachingu neurojęzykowego to korzyści nie tylko dla samego coachowanego, ale również dla coacha. Zmiana perspektywy z tradycyjnej formy uczenia, (t.j. podawania gotowych rozwiązań i stałego mierzenia wyników poprzez testy) na mobilizowanie coachee do szukania, odkrywania i znajdowania rozwiązań poprzez rozmowę czy dyskusję już sama w sobie jest bardzo ciekawa. Dobrze zadawane i trafne pytania otwierają możliwości lepszego i dogłębniejszego poznania samego coachee (ucznia), jego osobowości, a także możliwych obaw i ograniczeń w nauce języków. Takie indywidualne podejście do coachee pozwala na wspólne szukanie niestandardowych rozwiązań. A nie ma chyba nic gorszego w pracy nauczyciela jak ‘zmęczenie materiałem, znużenie i brak chęci do roboty’ czyli brak ciekawości drugiego człowieka. Coachowanie więc daje nauczycielowi możliwość wyjścia niejako na wyższy poziom kunsztu nauczania. Jest to zdecydowanie metoda polecana szczególnie nauczycielom, którzy sami lubią poszukiwać nowych rozwiązań, sami chcą się rozwijać i pragną inspirować i rozwijać swoich podopiecznych w sposób twórczy i uważny.

Coaching neurojęzykowy może odbywać się zarówno na zajęciach indywidulnych jak i grupowych. Zajęcia są droższe od tradycyjnych zajęć konwersatoryjnych czy indywidualnych ze względu na opracowanie i wdrażanie programu zajęć indywidualnie dostosowanego do każdego uczestnika kursu. Ważnym aspektem podniesionej ceny są wysokie kwalifikacje akredytowanego coacha oraz wysoka skuteczność czynionych postępów, a więc efektywniejsza nauka, a tym samym krótszy okres uczenia się.

Metoda coachingu neurojęzykowego jest bardzo ceniona przez coachees, którzy twierdzą, że dzięki niej odkrywają wiedzę nie tylko o języku i świecie, ale również dowiadują się więcej o sobie, swoich możliwościach, ambicjach, sposobach na zwalczanie stresu podczas mówienia w języku obcym, swoim stylu uczenia się i wreszcie o tym, co wpływa negatywnie i pozytywnie na jakość i skuteczność  ich komunikowania się z innymi.

© Copyright by B2B Language School

By | 2019-08-29T14:23:00+00:00 13/03/2016|Aktualności|0 komentarzy